встреча по вопросам реализации соглашения о сотрудничестве между Харьковским областным советом, ХНЭУ им. С. Кузнеца и Асссоциацией органов местного самоуправления.

24.02.2016 г. в ХНЭУ им. С. Кузнеца состоялась рабочая встреча по вопросам реализации соглашения о сотрудничестве между Харьковским областным советом, ХНЭУ им. С. Кузнеца и Асссоциацией органов местного самоуправления.

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

  Керівник програми – КИЗИМ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, доктор економічних наук, професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, член-кореспондент НАН України, Заслужений економіст України. Автор більш 350 наукових та навчально-методичних праць, під його керівництвом захищено 3 докторських і 16