Участь кафедри у проведенні Всеукраїнської науково-практичної конфере-нції докторантів, молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» (секція 6. Сучасні проблеми регіональної політики: напрямки її реалізації)

«Круглий стіл» зі скайп-включенням з викладачами кафедри інформатичних систем Варшавського технологічного університету «Варшавська політехніка», м. Варшава

«Круглий стіл» зі скайп-включенням з викладачами кафедри інформатичних систем Варшавського технологічного університету «Варшавська політехніка», м. Варшава, Польща в рамках дисципліни «Зв’язки з урядовими установами (Government relations)», модератор – к.е.н., доц. Гордієнко Л.Ю.