ВНИМАНИЕ!!! УВАГА!!! ATTENTION!!!

Запрошуємо на презентацію освітніх програм кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця у рамках «Фестивалю магістерських програм в ХНЕУ ім. С. Кузнеця»   Чекаємо Вас 13 червня о 15.50 в 414 ауд.

УВАГА!!! Відкрита нова спеціальність за першим рівнем вищої освіти «БАКАЛАВР» 281 «Публічне управління та адміністрування»

Кафедрою «Державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки» ХНЕУ ім. С. Кузнеця  відкрита  нова спеціальність  за першим рівнем вищої освіти «БАКАЛАВР» 281 «Публічне управління та адміністрування». Слухачі бакалаврської програми отримують якісну економічну підготовку, що дає їм змогу не просто орієнтуватися

Участь кафедри у проведенні Всеукраїнської науково-практичної конфере-нції докторантів, молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» (секція 6. Сучасні проблеми регіональної політики: напрямки її реалізації)

«Круглий стіл» зі скайп-включенням з викладачами кафедри інформатичних систем Варшавського технологічного університету «Варшавська політехніка», м. Варшава

«Круглий стіл» зі скайп-включенням з викладачами кафедри інформатичних систем Варшавського технологічного університету «Варшавська політехніка», м. Варшава, Польща в рамках дисципліни «Зв’язки з урядовими установами (Government relations)», модератор – к.е.н., доц. Гордієнко Л.Ю.

Участь викладачів кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця у роботі ХVIII Міжнародному науковому конгресі «Публічне управління ХХI століття: світові практики та національні перспективи»

Участь викладачів кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця у роботі ХVIII Міжнародному науковому конгресі «Публічне управління ХХI століття: світові практики та національні перспективи» 26.04.2018, який проходив в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії