Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація «Державна служба»

Форма навчання: денна, заочна.

Термін навчання: денна – 1 рік, заочна – 2 роки.

Оплата: за рахунок бюджетних коштів та за контрактом

Ліцензійний обсяг: (осіб): 25 денна, 175 заочна форма

Вимоги до освітнього ступеня: бакалавр, спеціаліст, магістр з будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

 

Мета програми

Ми забезпечуємо якісну науково-практичну підготовку фахівців для державного управління та місцевого самоврядування. Наша мета – сформувати висококваліфікованих спеціалістів, які глибоко розуміють принципи державотворення, готові ефективно управляти суспільними процесами в умовах динамічних змін та перетворень.

 

Особливості навчання

Під час навчання слухачі мають можливість навчатися у теоретиків та практиків в галузі державного управління, обмінюватися досвідом та формувати реальні пропозиції щодо здійснення ефективного та результативного державного управління.

Щороку магістри «Державної служби» оприлюднюють результати своїх досліджень на традиційній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державне управління та державна служба». Тези доповідей та статті слухачів публікуються у престижних наукових виданнях України.

 

Дисципліни

Державне управління; Державна служба; Правове забезпечення державного регулювання; Організація діяльності державного службовця; Економіка; Антикризове управління; Психологія управління; Соціальна та гуманітарна політика; Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі.

 

Вступні іспити

Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних іспитів:

фахове випробування з основ економіки, публічного управління та адміністрування;

іноземна мова.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування:

– направлення до вищого навчального закладу (додаток 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009р. №789) – тільки для тих, хто хоче навчатися за рахунок державного бюджету;

– особова картка форми П-2  ДС;

– автобіографія;

– 3 фотокартки  (3Х4);

– копії трудової книжки; диплому про повну вищу освіту та додатка до нього;

паспорта (1 і 2 стор. та реєстрація); довідки про присвоєння ідентифікаційного  коду, засвідчені відділом кадрів.

 

Примітка: Особи, які хочуть навчатися за рахунок державного замовлення, повинні мати стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як 1 рік.

Особам, які хочуть навчатися за контрактом, не потрібно направлення до вищого навчального закладу

Координатор програми: проректор з науково-педагогічної роботи, професор
Лукашев Сергій Валерійович.

Телефон для довідок: (057) 702-18-33 (додатковий 3-14),

                                        (057) 702-18-34 (додатковий 4-34).

Е-mail: cafpubladm@ukr.net