Литовсько-українська програма двох дипломів підготовки магістрів з публічного адміністрування

(Master of Public Administration)

з Університетом Миколаса Ромериса, м. Вільнюс (Литва)

Дипломи:

• Магістра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Публічне адмініст-рування» (Public Administration Master’s Degree Programme) ХНЕУ ім. С. Кузнеця,

• Магістра в області Публічного адміністрування (Public Administration Master’s Degree Programme) за спеціалізацією «Публічне врядування в контексті Європейської інтеграції» (Public Governance in the context of European Integration) Університета Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва).

Мова навчання – англійська.

Умови зарахування на навчання у програмі:

  1. Прийом до програми здійснюється окремо в обох університетах.
  2. Студенти, які вступають в магістратуру до ХНЕУ ім. С. Кузнеця, навчаються там протягом першого семестру; зараховуються за результатами вступних випробувань, визначених Правилами прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця на навчання за освітнім ступенем «МАГІСТР».
  3. Перед другим семестром студенти підписують договір про навчання в Уніерситеті Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва) та навчаються в ньому протягом другого семестру.

Документи подаються

з 12 липня 2019 р. по 26 липня 2019 р.

Основні дисципліни: Вступ до публічного адміністрування; Соціальний розвиток; Публічні фінанси; Територіальне управління; Державне регулювання економіки та економічна політика; Технології публічного адміністрування; Конституція та врядування; Комунікація в публічній адміністрації; Порівняльні дослідження в галузі публічного адміністрування; Політика реформ; Стратегічний маркетинг публічного сектору; Політика та інтеграція Європейського Союзу; Врядування Європейським Союзом або порівняльний аналіз державної служби.

Більш детальну інформацію можна отримати на кафедрі державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки

(к.401, 402, корпус 1)

тел. 057-702-18-34, дод. 4-34.

Керівники програми

Від Університету Миколаса Ромериса:

Вайнюс Смальскис, профессор, декан факультету публічного управління, Директор Інституту публічного адміністрування, доктор соціальних наук       E-mail: vainius@mruni.eu,

Від ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

Гавкалова Наталія Леонідівна, д.е.н., професор, зав. кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки

E-mail: ngavl@ukr.net

тел. (050) 622-61-48