ГАВКАЛОВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА001

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор


Дисципліни: Регіональний менеджмент, Вступ до публічного адміністрування (англійською), Publicmanagement та процеси децентралізації ЄС (англійською), Методологія наукових досліджень, Управління персоналом (англійською)

Професійні інтереси: публічне адміністрування: методологія та концепція формування; регіональна економіка: теорія та практика; формування соціально-економічного механізму ефективності менеджменту персоналу; формування та ефективне використання інтелектуального, людського і соціального капіталу

Хобі: великий теніс, спортивні танці, шейпінг, історія, література, подорожі

Завантажити повний список публікацій

Мейл: ngavl@ukr.net


СТРОКОВИЧ ГАННА ВІТАЛІЇВНАstrokovich-g-v

Професор кафедри державного управління публічного адміністрування та регіональної економіки, доктор економічних наук, доцент.


Дисципліни:  Менеджмент організацій: міжнародний аспект, Управління проектно-орієнтованими організаціями, Управління розвитком: інноваційний аспект, Науково-дослідна практика: науковий семінар

Професійні інтереси: Міжнародний менеджмент організацій: методологія та концепція формування; управління проектно-орієнтованими організаціями: теорія та практика; управління інноваційним розвитком: науково-теоретичні основи здійснення; управління якістю.

Хобі: велоподорожі, література

Публікації: Публікації – 121, монографії – 8, підручники – 1 (з грифом МОН), навчальні посібники – 2 (з грифом МОН), методичні рекомендації – 23.

Мейл: anna_strokovych@meta.ua


ШУМСЬКА ГАННА МИКОЛАЇВНА002

Заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент


Дисципліни: Національна економіка, Економіка підприємства, Територіальне управління, Державне регулювання економіки та економічна політика, Управління проектами у сфері регіонального розвитку, Соціальна та гуманітарна політика.

Професійні інтереси: управління соціально-економічним розвитком регіонів країни, забезпечення ефективності діяльності органів публічної влади, управління проектами на мезорівні.

Хобі: туризм

Мейл:an_shumskaya@mail.ru

Життєва позиція: «Життя – це не зебра з чорних та білих смуг, а шахова дошка. Усе залежить від твого ходу»

Публікації: Публікації – 50, монографії – 2, підручники – 1 (з грифом МОН), навчальні посібники – 7, методичні рекомендації – 20. Завантажити повний список


ВЛАСЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНАВласенко

Кандидат економічних наук,  доцент


Дисципліни: Національна економіка, Економіка підприємства, Планування проектних дій, Державне регулювання економіки, Комунікації в публічному адмініструванні

Професійні інтереси: формування та використання синтезованого капіталу, регіональний розвиток, ефективність менеджменту персоналу, стратегії розвитку малих місць.

Хобі: вивчення французької мови.

Мейл: tatyanavlasenko2011@gmail.com

Життєва позиція: «Дорогу здолає лише той, хто йде».

Публікації: наукові публікації – 30, монографії – 2, методичні рекомендації – 2.


 

АВЕДЯН ЛЮДМИЛА ЙОСИПІВНА011

Кандидат економічних наук,  доцент


Дисципліни: Економічна політика; Фіскальна політика; Монетарна політика; Бюджетна система України; Державні фінанси; Європейська інтеграція та Україна

Професійні інтереси: проблеми розвитку компетентності кадрів державної служби

Мейл: s-lyuda@mail.ru

Публікації: методичних рекомендацій – 23, статей – 45, навчальних посібників – 4, монографій (колективних) – 3


ГОРДІЄНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА017

Кандидат економічних наук, доцент


Дисципліни: Державне управління, Основи системного підходу, Антикризовий менеджмент, Адміністративний менеджмент, Інноваційний менеджмент, Електронне врядування, Public Management та процеси децентралізації ЄС, Публічне врядування, Технології публічного  адміністрування.

Професійні інтереси: управління трансформаційними процесами у соціально-економічних системах: теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій; менеджмент публічних установ; стратегічне управління в соціально-економічних системах;
Публікації: Має більше 350 публікацій, в тому числі 11 монографій та 75 методичних розробок, Завантажити повний список
Відмінник освіти.
Досвід практичної роботи в міжнародних проектах та програмах.
Хобі: науковий туризм

Мейл: gordienkolarisa@ukr.net 


 

ГРУЗД МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА005

Кандидат економічних наук, доцент


Дисципліни: регіональна економіка; стратегічне управління; економіка і фінанси підприємств; право, Конституція, врядування; соціальний розвиток, національна економіка

Професійні інтереси: регіональна політика транскордонного співробітництва, інвестиційно-інноваційний потенціал регіону

Публікації: загальна кількість – 49, з них 12 – статей, тех. доповідей – 18, навчальний посібник,  конспект лекцій – 2.


ЗОЛЕНКО АЛЬОНА СЕРГІЇВНА

Викладач, кандидат економічних наук009


Дисципліни: регіональна економіка; економіка підприємства; вступ до публічного адміністрування; організаційне забезпечення управління державними фінансами

Професійні інтереси: управління витратами на персонал, управління державними фінансами, публічне адміністрування

Хобі: танці, степ-аеробіка

Мейл:  alenazolenko@gmail.com

Життєва позиція: Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать (Коко Шанель)

Публікації: 1 монографія, 20 статей та тез


 

КАБАНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ003

Кандидат економічних наук, доцент


Дисципліни: Державна служба; Політичні інститути и процеси; Комунікації в публічному адмініструванні; Соціальна та гуманітарна політика

Професійні інтересі: проблеми реформування та організації державної служби в Україні

Хобі: кандидат в майстри спорту з самбо

Контакти: kobanat@ukr.net

Життєва позиція: «Важно не то место, которое занимаем, а то направление  в котором мы движемся» (Л.Н. Толстой)

Публікації: 60 робіт.


КАЙНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНАunnamed

Кандидат економічних наук, доцент


Дисципліни: Регіональна економіка, Економіка підприємства, Фінансовий моніторинг та проектний розвиток регіону

Професійні інтереси: управління соціально-економічним розвитком регіонів України, соціально-економічна ефективність кадрового менеджмент

Хоббі: фігурне катання,туризм

Життєва позиція: «Не кажіть, що у вас не вистачає часу. Його у вас рівно стільки ж, скільки його було у Мікеланджело, Леонардо да Вінчі,  Альберта Ейнштейна, Біла Гейтса».

Мейл:   t_kajnova@mail.ru

Публікаціі: наукові публікації – 21, монографії – 1, методичні рекомендації – 5 Завантажити повний список


КОЖАНОВА ЄВГЕНІЯ ПИЛИПІВНА013

Кандидат економічних наук, доцент


Дисципліни: Економіка підприємства; Економічний аналіз; Планування діяльності підприємства

Наукові інтереси: удосконалення планування діяльності підприємства, праця і заробітна плата

Публікації: методичні рекомендації – 57; публікації – 43; навчальні посібники – 5; конспекти

лекцій – 5

 


МЕЛЬНИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА Мельник Вікторія Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент


Дисципліни: Економіка підприємства, Національна економіка, Проектний менеджмент у публічному адмініструванні, Публічні

фінанси, Регіональна економіка, Фінансовий менеджмент в управлінні проектами

Професійні інтереси: сучасні проблеми фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, формування ефективної

системи проектного фінансування

Хобі: фітнес

Мейл: melnik511@ukr.net

Життєва позиція: Завжди!

Публікації: загальна кількість – 64, з них монографії – 1, навчальні посібники – 2, методичні рекомендації – 19. Завантажити повний список


ПЕТРЯЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ012

Кандидат економічних наук, доцент


Дисципліни: «Регіональна економіка», «Економіка підприємства», «Психологія управління», «Економіка України», «Комунікації в ПА», “Електронне врядування”, “Етика бізнесу”, “Менеджмент”

Професійні інтереси: проблеми розвитку регіонів, регіональне управління

Хобі: риболовля 

Мейл:  dozchent@rambler.ru

Життєва позиція: Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.

Публікації: статті – 62;  підручник з грифом МОН – 1; монографія – 2; навчальні посібники – 2; конспекти лекцій – 2; методичних рекомендацій – 4.

 


ЄРМОЛЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНАErmolenko

Кандидат економічних наук, доцент


Дисципліни: «Регіональна економіка», «Економіка підприємства» та «Державне регулювання економіки».

Професійні інтереси:  процеси структурної зміни економіки регіонів, державне регулювання економіки

Мейл: o.jermolenko@mail.ru

Публікації: понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Завантажити повний список


Чистякова Анастасія Вадимівна

Викладач


 

1Дисципліни: Економіка підприємства, Регіональна економіка, Менеджмент.

Професійні інтереси: управління інтелектуальною власністю, економіка знань, менеджмент персоналу, публічне управління, французька мова та культура, психологія, діловий етикет, риторика.

Хоббі: катання на роликах, волейбол

Мейл: achystiakova@yandex.ru

Життєва позиція: Моя життєва позиція заснована на пріоритеті доброти, щирості, взаємодопомоги і любові до навколишнього світу.

Публікації: 2 монографії, 6 статей, 10 тез доповідей

 


 

СОБОЛЄВ ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ015

Аспірант


Дисципліни: Регіональна економіка

Наукові інтереси: проблеми ефективності регіонального менеджменту та менеджменту персоналу.

Мейл: khan370@yandex.ru

Життева позиція: Зрештою головне в житті – це саме життя (Теодор Драйзер)

Публікації: 15 статей та тез Завантажити повний список


 

 

МАТВІЄНКО КАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНАunnamed (1)

Аспірант


Дисципліни: Регіональна економіка, економіка підприємством.

Наукові інтереси: організаційна культура та лідерство.

Хоббі: туризм, книги.

Життева позиція: Майбутнє належить тим, хто вірить в красу своєї мрії (Е.Рузвельт)

Мейл: karinaloba@mail.ru

Публікації: 5 статей та тез.


 

ГАЛИЧ СТЕПАН ПАВЛОВИЧcDuJ-zej1FM

Аспірант


Наукові інтереси: управління проектами, інноваційна діяльність підприємства.

Хоббі: мистецтво.

Життева позиція: Поки ми відкладаємо життя, воно проходить. (Сенека)

Мейл: stephengalych@gmail.com

Публікації: 3 статті та тези.


БОЛОТОВА ОЛЕНА ОЛЕГІВНА

Аспірант


Наукові інтереси: управління проектами, державне регулювання економіки, менеджмент персоналу.

Хоббі: туризм, музика.

Життева позиція: qui vivra vera

Мейл: olena.bolotova@gmail.com

Публікації: 3 тез та участь у монографії.

 

 


ГАВКАЛОВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА


Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор


Професійні інтереси: публічне адміністрування: методологія та концепція формування; регіональна економіка: теорія та практика; формування соціально-економічного механізму ефективності менеджменту персоналу; формування та ефективне використання інтелектуального, людського і соціального капіталу


ШУМСЬКА ГАННА МИКОЛАЇВНА


Заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Професійні інтереси: управління соціально-економічним розвитком регіонів країни, забезпечення ефективності діяльності органів публічної влади, управління проектами на мезорівні.