Заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент


Дисципліни: Національна економіка, Економіка підприємства, Територіальне управління, Державне регулювання економіки та економічна політика, Управління проектами у сфері регіонального розвитку, Соціальна та гуманітарна політика.

Професійні інтереси: управління соціально-економічним розвитком регіонів країни, забезпечення ефективності діяльності органів публічної влади, управління проектами на мезорівні.

Хобі: туризм

Мейл:an_shumskaya@mail.ru

Життєва позиція: «Життя – це не зебра з чорних та білих смуг, а шахова дошка. Усе залежить від твого ходу»

Публікації: Публікації – 50, монографії – 2, підручники – 1 (з грифом МОН), навчальні посібники – 7, методичні рекомендації – 20. Завантажити повний список