канд. екон. наук, доцент

Дисципліни: Економіка України, Державне регулювання економіки 

Професійні інтереси: соціально-економічний розвиток країн, розвиток інформаційного суспільства, електронний уряд, тренінгові технології, забезпечення якості вищої освіти.

Хобі: туризм, йога.

Мейл: yuliia.lola@hneu.net

Життєва позиція: «Життя – це виклик, ні…. життя – це гра»

Публікації: має більше – 70 навчально-методичних праць, у тому числі монографій – 3, навчальних посібників – 5 (2 з грифом МОН України, у тому числі електронний мультимедійний посібник), свідоцтв про авторське право – 4, а також статті, що індексуються міжнародними базами даних.